28. oktober 2004

Julestemning i nettbutikken

Eg har forsøkt å vekke spalta mi på digi til live igjen, med denne artikkelen:

digi.no - Sju tips for betre julehandel på nett

Kommentarar mottas med takk.

28.10.2004, 12:34 i Netthandel | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)

4. mars 2004

Billettbestilling hos Norwegian

TV2 hjelper deg viste i kveld eit innslag der ein særdeles misnøgd Norwegian-kunde hadde bestilt to billettar i staden for ein. Innslaget viste med stor tydeligheit at Norwegian har eit problem på kundeservice-sida, ettersom mannen ikkje fekk refundert billettane trass i at han rapporterte om "feilen" nesten umiddelbart.

Det innslaget imidlertid ikkje viste, var kvifor problemet med dobbeltbestilling oppstod i utgangspunktet. Etter mitt syn er det heilt uakseptabelt at slike feil er mulig å gjere i eit booking-grensesnitt.

Les resten av "Billettbestilling hos Norwegian"

04.03.2004, 21:40 i Netthandel | Fastlenke | Kommentarar(1) | Tilbaketråkk(0)

18. februar 2004

Tog om netthandel

Interaksjonsdesignerpappa Bruce "Tog" Tognazzi (AKA Snoop Toggy Tog) lister opp Top 10 Reasons to Not Shop On Line:

Les resten av "Tog om netthandel"

18.02.2004, 09:38 i Netthandel | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)

3. mars 2003

Ikkje steng nettbutikken din enno

(Denne artikkelen er også publisert som lesarinnlegg på digi og på handel.no)

I tre år på rad har underteikna vore med på å dokumentere at gjennomsnittskundane ikkje får til å handle i norske nettbutikkar, sjølv om dei aldri så gjerne vil. Då er det kanskje ikkje så rart at mange butikkeigarar vurderer å leggje ned, slik NTB meldte nyleg.

Les resten av "Ikkje steng nettbutikken din enno"

03.03.2003, 23:14 i Artikkelsamling, Netthandel | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)