25. januar 2007

Mitt drømmebibliotek - eit skudd frå hofta ved hjelp av kjernemodellen

Nils Pharo ved HiO overtalte meg før jul til å halde eit innlegg på dagens Kunnskapsorganisasjon2.0 (sjekk også konferansebloggen). Av ulike grunnar måtte innlegget mitt i all hovudsak til på formiddagen i dag, då eg i full fart skulle komme opp konkrete skisser på "Bibliotekkatalogen sett fra nettdesignerens synsvinkel".

Kjernemodell Då var det greit å ha kjernemodellen min å ty til - eller idéen om at design bør ta utgangspunkt i kjernen ("det finnbare objektet", eller "der brukaren ønsker å være"). Når ein først har identifisert kjernen er det langt lettare å designe gode vegar inn til kjernen og også naturlige vegar vidare.

Med denne tilnærminga var det iallefall lett å sjå at katalogen - eller denne OPAC som alle bibliotekfolk er så utroleg opptatt av, men som ingen andre skjønner eller bryr seg om - definitivt IKKJE er kjernen i biblioteket sett frå eit brukarperspektiv.

Les resten av "Mitt drømmebibliotek - eit skudd frå hofta ved hjelp av kjernemodellen"

25.01.2007, 22:31 i Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(1) | Tilbaketråkk(0)

22. januar 2007

Peter Morville på onsdag og torsdag

Informasjonsarkitekturens far og Mr. Findability Peter Morville setter seg straks på flyet for ein kort Norges-turne. Dessverre blir det ingen seanse med Morville på UXnet som tidlegare annonsert (han ville helst sleppe pga jetlag), og konferansen Kunnskapsorganisasjon2.0 er allereide fullteikna og vel så det.

Den einaste sjansen du har for å få med deg Morville er dermed NetLife Research sin Fagdag ;-) Vi nærmer oss målet på 100 påmeldte, men har fortsatt nokre plassar igjen. Meld deg på i dag hvis du ikkje allereide har gjort det!

Peter Morville er kanskje først og fremst kjent for boka Information Architecture for the World Wide Web - eller “Bibelen for informasjonsarkitektar” - som han skreiv saman med Louis Rosenfeld. Han er også opphavsmannen til diagrammet the User Experience Honeycomb, og seinast den banebrytande boka Ambient Findability. Peter bloggar jevnleg på findability.org.

22.01.2007, 15:45 i Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)

6. april 2006

IA Summit Redux

17 stykk øltørste fagfolk tok turen innom 1-årsdagen til UXnet-meetup på Scuba bar i går, for å få med seg Jostein sin gjennomgang av dei viktigste temaene på årets IA Summit i Vancouver.

Jostein - lenke til flickr (Foto: Frank Dahle)Forsamlinga - lenke til flickr (Foto: Frank Dahle)

Presentasjonen til Jostein (PDF - 3MB) er herved gjort tilgjengeleg, og her er også ein kjapp oppsummering av hovudpunkta fritt etter hukommelsen:

Les resten av "IA Summit Redux"

06.04.2006, 20:53 i Informasjonsarkitektur, UXnet | Fastlenke | Kommentarar(1) | Tilbaketråkk(0)

9. oktober 2005

Norske informasjonsarkitekter setter preg på Brussel

Følgande pressemelding er sendt ut til ein handfull norske medier, så får vi sjå om vinklinga faller i smak:

Les resten av "Norske informasjonsarkitekter setter preg på Brussel"

09.10.2005, 22:38 i Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)

4. september 2005

Guide til Euro IA i Brussel

Programmet for den første europeiske IA-konferansen i Brussel er no omsider klart og lagt ut på euroia.org. Min kjære Mona har fått innpass til å snakke om "IA in Norway - Getting Media and Market Attention", og dei øvrige innlegga ser også ut til å halde høg kvalitet.

Så bli med meg og Mona til Brussel! Det er redusert pris for registrering fram til 8. september, og er du usikker på faglege kvaliteten på konferansen følger nokre kommentarar til nokre av dei 14 innlegga:

Les resten av "Guide til Euro IA i Brussel"

04.09.2005, 22:01 i Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)

7. august 2005

Bli med til Euro-IA i Brussel!

Euroia_1Vil du lære meir om informasjonsarkitektur og relaterte problemstillingar? Gjekk du glipp av IA-summit i Montreal (og/eller dei fem foregåande IA-konferansane i Nord-Amerika)? Er du interessert i å møte heile det europeiske fagmiljøet på ein stad? Meiner du det er på tide å utfordre det amerikanske hegemoniet for IA-praksis og -teoriutvikling?

Uansett utgangspunkt har du mange gode grunnar for å komme til den første europeiske informasjonsarkitekt-konferansen i Brussel 15.-16. oktober. Temaet for konferansen er "Building our community", og eit naturleg utgangspunkt for å bygge fagmiljøet i Europa er å løfte fram europeiske bidrag til fagfeltet.

Europa - og Norden spesielt - ligg langt foran USA på mobile tenester og grensesnitt, og Norge har ein åpenbar posisjon ifht. emnekart. Kvifor ikkje hive seg rundt og sende ditt eige bidrag til konferansen? Call for Papers har utvida frist til 15. august - kven tar på seg å kome med norske innlegget om emnekart, Min side eller andre "norske" IA-fenomen?

Det endelege programmet for konferansen er ikkje klart før siste halvdel av august, men innledningsforedraget er ved professor Andrew Dillon - akademisk tungvektar med høgrelevante innsikter og glødande engasjement for fagfeltet. (Les t.d. Beyond Usability eller andre av Dillon sine mange publikasjonar for å bli overbevist).

Har du trøbbel med å argumentere til arbeidsgjevar for enda ein konferanse rett etter Yggdrasil? Prøv i tilfelle med at flybilletten til Brussel kostar ikkje all verda og krona er sterk, konferansen er billeg og går i helga utanom arbeidstid, det er mulig å dele dobbeltrom med andre nordmenn, og berre tenk på det nettverket! Nevnte eg forresten det faglige utbyttet?

Men det sikraste er sjølvsagt å levere eit bidrag sjølv. Alt du treng å vite finn du på www.euroia.org. Møtes vi i Brussel?

Sjå også: Guide til Eruo IA

07.08.2005, 22:41 i Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)

15. juni 2005

Bibliotekfag + IA = Sant!

I dag har eg gleda av å delta i eit panel på Norsk Bibliotekforening sitt seminar om framtida til den bibliotekfaglege utdanninga i Noreg.

Utgangspunktet for seminaret er m.a. snakket om at bibliotekfaget er i krise, med stadig færre søkarar til m.a. bibliotekarstudiene ved HiO. Og det ville vore uendeleg trist om den bibliotekfaglege kompetansen skulle døy ut, no når etterspurnaden aldri har vore større etter kunnskap om organisering og gjenfinning av informasjon.

Hovudpoenget i mitt innlegg er difor at bibliotekfaget bør (må) satse på å ta den ledige posisjonen som den tydelege, akademiske basen for det framveksande fagfeltet informasjonsarkitektur.

Last ned presentasjonen som PDF

15.06.2005, 12:25 i Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)

7. april 2005

IA Summit Redux

Eg lovte at eg skulle legge ut foilane mine frå i går, men ved nærmare ettertanke så er vel desse foilane fint lite verdt i etterkant. Vi satsa jo hardt på å ikkje gå i Powerpoint-fella og heller bruke bildemateriale og engasjement, slik at verdien av denne fila er heller lav i etterkant: ia_summit_redux_superbitsmeetup06042005.pdf

Betre då å sjølv gå til kjeldene; stort sett samtlege presentasjonar er tilgjengeleg på iasummit.org/2005/conferencedescrip.htm (klikk på titlane for å laste ned presentasjonsmateriell).

Les resten av "IA Summit Redux"

07.04.2005, 09:36 i Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)

11. mars 2005

IA Summit - inspiration for a whole year

Back again from Montreal, still a bit jetlagged but totally impressed with the level of thinking going in this community. Four days of intense networking and immersion in IA topics has inspired me for at least a year to come. The following are some random notes about the conference from the top of my head:

Les resten av "IA Summit - inspiration for a whole year "

11.03.2005, 20:07 i In English, please!, Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)

19. januar 2005

IA Summit - endeleg!

Eg har forbanna meg på at i år skulle eg få med meg IA Summit, og no har det endeleg gått i orden! Eg og kollega Karl Johan Sæth reise begge til Montreal i Canada i mars, delvis fordi vi har meldt på to posters til programmet. Karl Johan skal presentere ein poster om søkerapporten vår, og eg skal presentere ein om retorisk navigasjon, dvs. essensen av hovedoppgåva mi.

Spørsmål: er om det er andre nordmenn eller skandinavar som skal over? Gi lyd, så kan vi kanskje koordinere oss litt.

Men no, tilbake til oppgåva...

19.01.2005, 09:29 i Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)