25. januar 2007

Mitt drømmebibliotek - eit skudd frå hofta ved hjelp av kjernemodellen

Nils Pharo ved HiO overtalte meg før jul til å halde eit innlegg på dagens Kunnskapsorganisasjon2.0 (sjekk også konferansebloggen). Av ulike grunnar måtte innlegget mitt i all hovudsak til på formiddagen i dag, då eg i full fart skulle komme opp konkrete skisser på "Bibliotekkatalogen sett fra nettdesignerens synsvinkel".

Kjernemodell Då var det greit å ha kjernemodellen min å ty til - eller idéen om at design bør ta utgangspunkt i kjernen ("det finnbare objektet", eller "der brukaren ønsker å være"). Når ein først har identifisert kjernen er det langt lettare å designe gode vegar inn til kjernen og også naturlige vegar vidare.

Med denne tilnærminga var det iallefall lett å sjå at katalogen - eller denne OPAC som alle bibliotekfolk er så utroleg opptatt av, men som ingen andre skjønner eller bryr seg om - definitivt IKKJE er kjernen i biblioteket sett frå eit brukarperspektiv.

Les resten av "Mitt drømmebibliotek - eit skudd frå hofta ved hjelp av kjernemodellen"

25.01.2007, 22:31 i Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(1) | Tilbaketråkk(0)

22. januar 2007

Peter Morville på onsdag og torsdag

Informasjonsarkitekturens far og Mr. Findability Peter Morville setter seg straks på flyet for ein kort Norges-turne. Dessverre blir det ingen seanse med Morville på UXnet som tidlegare annonsert (han ville helst sleppe pga jetlag), og konferansen Kunnskapsorganisasjon2.0 er allereide fullteikna og vel så det.

Den einaste sjansen du har for å få med deg Morville er dermed NetLife Research sin Fagdag ;-) Vi nærmer oss målet på 100 påmeldte, men har fortsatt nokre plassar igjen. Meld deg på i dag hvis du ikkje allereide har gjort det!

Peter Morville er kanskje først og fremst kjent for boka Information Architecture for the World Wide Web - eller “Bibelen for informasjonsarkitektar” - som han skreiv saman med Louis Rosenfeld. Han er også opphavsmannen til diagrammet the User Experience Honeycomb, og seinast den banebrytande boka Ambient Findability. Peter bloggar jevnleg på findability.org.

22.01.2007, 15:45 i Informasjonsarkitektur | Fastlenke | Kommentarar(0) | Tilbaketråkk(0)