2. april 2005

Heuristikkar på norsk?

Fekk nylig eit spørsmål om det fantes ei norsk oversetting tilgjengeleg av Jacob Nielsen sine 10 heuristiske kriterier for evaluering av brukskvalitet (eller usability om du vil). Det finst det så vidt eg veit ikkje, derimot gjorde eg sjølv ei rask oversetjing for nokre år sidan. Denne hadde eg tenkt å legge ut her, men det var før eg las Jacob sine copyright-retningslinjer.

Mannen krever forsyne meg $250 (vel 1.580,- med dagens kronekurs) for oversettingsrettane til ein(!) enkelt artikkel på useit.com, og det er rimeleg uaktuelt for meg å punge ut med den summen. Heldigvis finst det gode alternativ.

I tillegg til å være dyre, er heuristikkane til Nielsen godt og vel 10 år gamle, dvs. godt og vel pre-web. Det finst også andre, vel så gode heuristikkar tilgjengeleg.

Når det gjeld norske versjonar, veit eg berre av denne semesteroppgåva ved institutt for produktdesign ved NTNU:

Alsos, 2003: Heuristisk evaluering fra et økologisk perspektiv (PDF, 269kB)

I samandraget heiter det:

Nye økologiske retninger innen menneske/maskin-interaksjon (MMI) har utviklet seg de seneste årene. Mange av disse retningene har et felles idégrunnlag basert på fenomenologisk filosofi. Dette grunnlaget fokuserer på at interaksjon oppstår i vekselvirkning med fysiske og sosiale omgivelser. For å undersøke hva denne tilnærmingen kan si konkret om hvordan et brukergrensesnitt skal utformes, knyttes den opp mot metoden heuristisk evaluering. Seks av de viktigste settene med heuristikker og retningslinjer sammenfattes, og et nytt sett heuristikker formuleres. Heuristisk evaluering slik den er i dag fokuserer i for liten grad på omgivelsenes betydning. Dagens heuristikker dekker likevel hovedinnholdet i den økologiske tilnærmingen til MMI. En del justeringer kan med fordel gjøres for å sikre at kontekstuelle spørsmål tas med i evalueringen. Det foreslås en metode som benytter en reformulering av de vanlige supplert med en liste over viktige økologiske egenskaper ved et brukergrensesnitt.

Herved anbefalt!

Sjå også:

02.04.2005, 01:02 in Brukskvalitet, Metode | Fastlenke

Kommentarar

Denne Alsos er en luring! Veldig bra semesteroppgave.
Jostein

Posted by: Jostein at 6. april. 2005 14.35.44

Ja, det synest du vel ;-)

http://www.netliferesearch.com/konsulenter/article.php?articleID=137

Posted by: Are Halland at 8. sep.. 2005 11.24.09


Tilbaketråkk

Tilbaketråkk-URL for dette innlegget:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83455881869e200d834425f8d53ef

Bloggar som refererer til Heuristikkar på norsk?: