12. mai 2004

Alt inn - ingenting ut

Den offentlege skjemaportalen AltInn fungerer åpenbart ikkje heilt etter hensikta om å forenkle innlevering av skjema til det offentlege:

– Per i dag er det faktisk raskere å sende inn momsoppgavene på papir.

Sitat ein frustrert bruker av AltInn, i følge denne artikkelen i digi.

I artikkelen og diskusjonsinnlegga som følger, går det fram at systemet bryt med ein heil rekke elementære prinsipp som gjer det tydelig at utviklingsprosessen for systemet neppe kan ha vore særleg brukarorientert.

Eg minner om at heile poenget med systemet var å forenkle dagens rutiner, og at det er blitt investert vel 40 millionar i prosjektet. Då SKAL ikkje slike ting kunne skje!

Her er nokre sitat frå diskusjonen (tittel-lenken er min oppsummering av problemet):

Obligatoriske vedlegg ikkje intuitivt forklart:

Sitter i et kontorfellesskap med en rekke småselskaper. Hverken jeg eller noen av de andre greide å levere inn aksjonærregisteroppgaven på riktig måte. Det fremgikk ikke på AltInn at man i tillegg til rapport fra selskapet også måtte legge inn vedlegg med info om den enkelte aksjonær. Så alle fikk vi sure brev om feil i aksjonæroppgaven som måtte rettes innen 14 dager, ellers....
Jeg hadde spart mange timers arbeid ved bruk av papirblanketten.

Bruk av plug-ins som ikkje er testa i relevant kontekst:

Selv jobber jeg med data på heltid og hadde store problemer med å bruke Altinn. Det viste seg at det ikke var mulig å bruke Altinn dersom Adobe Acrobat (full versjon) var installert fra før. Nå klarer jeg å bruke Altinn, men bare dersom jeg først starter Adobe Acrobat Reader før jeg starter internet explorer.

Mangel på elementær validering:

For mitt vedkommende brukte jeg Altinn for siste gang når de nye oppgavene til Aksjonærregisteret skulle legges inn (fra før hadde jeg gått tilbake til papirbaserte momsoppgaver). I skjemaet manglet det validering av om et felt skulle ha tall eller bokstaver, og bokstaven "O" forvekslet som tallet "0" medførte for mitt vedkommende at samtlige 21 aksjonærer i selskapet jeg fører regnskap for ikke fikk automatisk innberettet sine aksjer på personlig selvangivelse. Men tror du jeg fikk noen beskjed om feilen? Neida, daglig leder fikk derimot et brev fra Ligningskontoret om at han risikerte bot og straff siden pliktig innrapportering til Aksjonærregisteret ikke var foretatt!!

Og så vidare...

Min påstand er at samtlige av desse problema ville vore unngått med ein elementær brukarorientert prosess for utvikling, noko som åpenbart ikkje har skjedd. I eit prosjekt til 40 millionar. Som hadde som hovudmål å forenkle. Forstå det den som kan!

Det er heller ikkje første gang det offentlege går på liknande smellar.

Frå min ståstad vitnar AltInn og liknande offentlege fadesar først og fremst om:

  • Mangel på bestillarkompetanse i det offentlige, dvs. prosjekta er kanskje forankra og utgreidd teknisk og strategisk men ikkje med utgangspunkt i brukarkrav.
  • Cowboyar i konsulentbransjen som lover Brukervennlighet til "reassuringly expensive" timeprisar, utan å evne å køyre elementære prosessar for å kartlegge brukarkrav og ta følgene av desse i konseptet.

Kva må til for å unngå slike fadesar i framtida?

(Disclaimer: Underteikna var delvis involvert i å levere tilbud på implementasjon av AltInn, men våre forslag til prosessar for brukarorientert utvikling var tydeligvis ikkje interessant for anbydaren...)

12.05.2004, 16:02 in Brukskvalitet | Fastlenke

Kommentarar


Tilbaketråkk

Tilbaketråkk-URL for dette innlegget:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83455881869e200d83539e9b769e2

Bloggar som refererer til Alt inn - ingenting ut: