2. september 2003

Lynmelding er ordet!

Registrerer at digi har adoptert "lynmelding" som oversetting av det engelske uttrykket "Instant Messaging". Før digi-journalist Harald Brombach introduserte dette, har eg så langt berre har sette kronglete oversettingar, så som "Øybelikksbeskjeder", "Øyeblikksmeldinger", osb. i IT-pressa.

Lynmelding er langt betre, og fangar etter mi meining essensen i applikasjonar som MSN/Yahoo Messenger, ICQ, AOL, etc.

Kven gir beskjed til Sprakradet?
;-)


02.09.2003, 11:47 in Språk | Fastlenke

Kommentarar

Ordet "lynmelding" ble "oppfunnet" etter litt brainstorming i redaksjonen til digi.no. Instant messaging eller IM er vanskelig å bruke i norsk sammenheng (f. eks høres IM-melding høres helt feil ut etter vår mening).

Vi har derfor begynt å bruke dette ordet, til tross for en del kritikk fra noen av våre lesere om at det kanskje ikke umiddelbart er innlysende hva som menes. Vi vil nok likevel fortsette å bruke dette ordet, i hvert fall inntil noen finner på et bedre et. Microsofts forslag, "direktemelding", mener vi er langt mindre dekkende.

Meldingene sendes jo ikke direkte, men (lyn)raskt.

Posted by: Harald Brombach at 3. sep.. 2003 10.46.44

Registrerer stadig at man kommer med forslag til fornorskinger av ord som kommer fra det store utland. I seg selv har jeg ingenting imot en naturlig fornorsking så lenge det forekommer naturlig, men noen ganger synes det som om vi for all del skal fornorske alt. Ser vi historisk på det så er det lite av ord i dagligtale som ikke har et slektskap eller er en direkte import fra andre språk, og det er slik et levende språk skal oppføre seg. Jeg husker den gang vi fikk de første PC'ne og man diskuterte om disse skulle kalles PD i Norge, eller om man skulle kalle dem noe annet. Vel i dag er det vel ingen tvil om at det er en PC vi snakker om. Kan ikke vi da akseptere at PC er blitt et Norsk ord ? Skulle vi holde det Norske språket igjen så ville vi gjøre det en bjørnetjeneste. Er det noen som egentlig vil gå tilbake til gammelnorsk ? Vel det er her man må akseptere at når det dukker opp nye ting som språket ikke har ord for, så må man finne nye ord for det, og om dette ordet kommer fra utlandet, hva er galt med det ? Skal vi forkaste alle de ord vi har adoptert fra engelsk og tysk gjennom tidene, så blir språket fattig. Lynmeldinger er et godt ord synes jeg, og et godt utslag av kreativitet, men spørsmålet er vel heller i hvilken grad man får ungdommer eller andre til å forstå vad det da dreier seg om, for hos dem er ordet Instant messenger så godt integrert at man like godt kan akseptere at det er det som er navnet på denne lille engelskspråklige oppfinnelsen. Ta for eksempel Bil, skal man ta utgangspunkt i Automobil som faktisk er et låneord fra 3 språk, så kan man jo kanskje kalle bilen for Brummekjerre. Ikke mange ville akseptere en slik endring og jeg mener at skal man fornorske, så må det skje på språkets premisser og på grunn av manglende ord, sitedet for som en protest på utenlandsk innflytelse i språket. Jeg er selv en stor motstander av det SMS språk som har grodd frem, og mener at det er en skjemmende bruk av forkortelser, men sannheten er at om dagens ungdommer fortsetter å bruke disse inn i daglig skriftbruk i de neste 10-15 år, så er det jo blitt en del av språket, uansett hva vi som da vil være gamle sure gubber måtte mene. Et annet spørsmål er jo om ikke felles språk kan samle verden, så jo flere felles ord vi har, jo lettere vil det bli å forstå hverandre rundt om i verden. Det er jo faktisk noe man alltid har bestrebet etter. Er det da riktig i et sånt perspektiv å øke den språklige avstanden til jordens andre folk ? Vel uansett hvordan man vrir og vender på dette så tror jeg denne debatten i mange tilfeller kan bunne i følelser og nasjonalisme, noe som ikke i seg selv er feil, men min bønn får være at man ser litt bakover også slik at man ikke setter seg fast i sitt eget tidsperspektv på språket. For fremtiden så vil jeg faktisk bruke ordet lynmeldinger, for dette ordet likte jeg, men om andre gjør det, ja det gjenstår å se.

Posted by: Ronny Berntzen at 3. sep.. 2003 23.27.42

Sjølv tykkjer eg at "kjappmeldar"/"kjappmelder" ville vore betre. "Instant" har vi og i instant-coffee og her har vi ein sjanse til å vere konsekvente i oversettinga. "kjappkaffi" kling betre enn "lynkaffi", som og kunne misforståast som "ekstra sterk kaffi".
Brukar vi "lynmeldar" kan vi gå glipp av eit ekstra språkleg hint eg trur ligg i det engelske "instant messaging." Med referanse til instant-coffee som du blandar ut i vatn på 1,2,3 er "instant messaging" også enklare enn vanleg epost. Du klikker på personen, skriv kanskje berre ei linje og trykkjer enter, ingen tittellinje, "kjære per" eller "med vennlig hilsen".

Posted by: Lauritz at 7. sep.. 2003 04.03.37

Lauritz tek eit viktugt poeng når han peiker på at «instant» ikkje berre tyder «i ein augneblenk» men òg «så lett som berre det». Eg spinn vidare og kjem på «pulverbrev» (pulverkaffi) og «turrbrev» (turrmjølk), «post-i-boks» (bokspakka), og «rett-i-[post]boksen» (rett-i-koppen).

Som eg ser det ligg mykje av dette i «augneblenk». Difor meiner eg at å nytta «augneblenk» er brukande. Augneblenkskaffi er vel òg moglegt? «A(ugneblenks)-post» som motsetnad til «E(lektronisk)-post» burde difor vera ganske brukande. Eg er m.a.o. ikkje samd med Halland i at ting på «augneblenk-/øyeblikk-» er so gale. Men eg er samd i at «øyeblikkelig melding» er vonlaust... Ikkje minst avdi det ikkje er tala um «melding» men om «meldingsyverføring» -- messaging.

Når dette er sagt kan ein segja at alt som er snøggt òg kan uppfattast som enkelt. «Lynpost-/lynmelding» kan m.a.o. òg fortelja at nokot er enkelt.

Eit hjartesukk um ordet «melding» til sidst. Kvifor er folk så glade i det? Post er post. Og i posten sender me brev. Ikkje meldingar. Meldingar sender me um (via) SMS. Brev er atterpå eit latinskt lånord (melding er eit tydskt lånord) som tyder «stutt melding». I samanhengen kan det vera bra å nytta post fordi ein då kan setja «e-post» upp imot «lyn-post/på-eit-blunk-post» osb. Post høver og betre til det som ligg i «messaging».

Posted by: Leif Halvard Silli at 10. sep.. 2003 01.52.42

Hei! Her kommer et innlegg leeeeeeenge etterpå.

Jeg leser med interesse, men er av de som synes lynmelding ikke er så dekkende. Du må, som oppfinneren selv er inne på egentlig vite hva som ligger i termen. Den er ikke så selvforklarende.

Jeg mener at det som først og fremst skiller chatting fra annen kommunikasjone er:

1 - Den foregår i sanntid
Okei, veit at det aldri blir 100% synkront, som det heter, og at meldingene i prinsippet kanskje ikke er direkte, men det blir vel nærmest et filosofisk spørsmål? I PRAKSIS forholder vel deltakere i chattesamtaler seg til hverandre som om de sitter og kommuniserer i sanntid? Sender man e-post har man ingen forventning om at mottakeren sitter klar og venter på meldingen din. Det har man når man er i gang med en chattesamtale. Det påvirker språkføringen din. Du formulerer deg kort, effektivt og kontekstavhengig.

Sammenlikner vi med nølingsord, betenkingstid og annen kommunikativ støy i muntlige samtaler kan nok det synkrone preget på disse også bli forstyrret.

2 - Den foregår skriftlig - via tastaturet
Dette skiller den jo f.eks fra telefonsamtale og videosamtale. Det finnes riktignok mange grafiske elementer, samt lyd og video som kan gjøre disse samtalene mer multimodale, men dette til tross: Alle chattesamtaler jeg har deltatt i har vært grundig fundamendert i det skriftlige. Alt annet blir i praksis bare "pynt og krydder" - bokstavene på tastaturet ser ut til å være det grunnleggende.

En betegnelse synes jeg ideelt sett burde bære i seg begge disse faktorene.

Termen 'lynmelding' er gøyal, og den høres norsk ut - men hadde jeg ikke kjent debatten kunne jeg like gjerne tatt den for å bety "telegram", eller en ytring som er forfattet/produsert under tidspress. "Lyn" brukes jo ofte til å signalisere fart og effektivitet (lyntog, lynkurs...) - og ikke "delt nåtid". Til det bruker man ordet "direkte" (direkte fra studio, direktesendt fjernsyn, "vi er direkte inne fra.."). Hvis poenger er å indikere "live-preget" funker "lyn" dårlig, ("lyn-sendt" fotballkamp fra Rosenborg...)

Jeg synes "direktemelding" er en mer dekkende betegnelse selv om den er litt tung, særlig i kombinasjonmed andre ord (direktemeldingssamtale).

Videre synes jeg at hvis man skal erstatte det engelske ordet chat må man ha med noe som markerer det dialogiske. Det er vel også en distinksjon mellom "instant message" (en enkelt ytring: lynmelding/direktemelding) og "instant messaging" (kommunikasjonsformen: lymeldingssamtale/direktemeldingssamtale).

Hva med å skjele til telefonsamtalene? Her har jo selve apparatet gitt navnet til kommunikasjonsformen. I tråd med dette kunne vi kalt chattingen for tastatursamtale?

Posted by: Ronny Johansen at 31. des.. 2007 14.46.46

Tilbaketråkk

Tilbaketråkk-URL for dette innlegget:
https://www.typepad.com/services/trackback/6a00d83455881869e200d83420af2e53ef

Bloggar som refererer til Lynmelding er ordet!: